Контакти

ул. Сребърна 14, кв. Хладилника
София 1407, България

Телефон: 02 / 963 23 72
Факс: 02 / 963 53 02

www.vs12-17.com