винетни стикери

vs12-17

Образци на винетните стикери за 2018 година може да видите тук.

vs12-17

Размер на винетните такси за ППС с българска регистрация в лева

vs12-17

Образци на винетните стикери за 2017 година може да видите тук.

vs12-17

Размер на винетните такси за ППС с българска регистрация в лева

vs12-17

Образци на винетните стикери за 2016 година може да видите тук.

vs12-17

Размер на винетните такси за ППС с българска регистрация в лева

vs12-17

Образци на винетните стикери за 2015 година може да видите тук.

vs12-17

Размер на винетните такси за ППС с българска регистрация в лева

vs12-17

Образци на винетните стикери за 2014 година може да видите тук.

vs12-17

Размер на винетните такси за ППС с българска регистрация в лева

vs12-17

Образци на винетните стикери за 2013 година може да видите тук.

vs12-17

Размер на винетните такси за ППС с българска регистрация в лева

vs12-17

Образци на винетните стикери за 2012 година може да видите тук.

vs12-17

Размер на винетните такси за ППС с българска регистрация в лева

vs12-17

РЕШЕНИЕ № 945 на МС от 01.12.2004 г. за утвърждаване на списък на

vs12-17

Съгласно чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата, съществуват

vs12-17

Постановление № 270 от 13 ноември 2009 г. на МС за изменение и